Przyjaciele Sowy

Żłobek i Przedszkole

Oferta

Naszym Przedszkolakom oferujemy:

Do wyboru oferujemy także płatne zajęcia dodatkowe: taniec, balet, zajęcia artystyczne z ceramiką,
aikido, zajęcia ogólnorozwojowe.

Dbamy o to, aby nasze dzieci miały kontakt z logopedą, a ewentualne problemy pomaga
nauczycielom rozwiązać psycholog.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom odpowiednie przygotowanie do funkcjonowania w
społeczności szkolnej. Bardzo duży nacisk kładziemy na samodzielność oraz współpracę i pomoc
między Dziećmi. Dzięki funkcjonowaniu placówki w bezpośrednim kontakcie z Niepubliczną
Szkołą „Sapere Aude”, możemy korzystać ze specjalistycznego zaplecza dydaktycznego szkoły.
Ponadto dzięki opracowanemu nowatorskiemu Programowi „Poznajemy Szkołę” – nasi absolwenci
szybciej osiągają dojrzałość szkolną w aspekcie emocjonalnym oraz bezstresowo przechodzą do
kolejnego etapu edukacyjnego.

Naszym Żłobkowiczom proponujemy:

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie następujących grup:
1. Klasa 0 „Liski” 6 latki;
2. „Zajączki” 4-5 latki;
3. „Jeżyki” 2-3 latki;

Opłaty:

  • Czesne w klasie „0” wynosi 1000 zł
  • Czesne dla Przedszkolaków wynosi 800 zł
  • Czesne dla Żłobkowiczów to 1000 zł
  • Wpisowe: 500 zł
  • Wyżywienie: 0 zł

Skontaktuj się!