Przyjaciele Zwierząt

Przedszkole

Oferta

W ramach oferty gwarantujemy:

 • Realizację podstawy programowej MEN.
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie zoologii, edukacji przyrodniczej i ekologii.
 • Możliwość codziennej opieki i obserwacji przedszkolnych podopiecznych.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności , empatii i wrażliwości.
 • Cykliczne warsztaty ze zwierzętami.
 • Dogoterapię.
 • Częste spotkania z naturą.

Opłaty:

 • Wpisowe w wysokości 500 zł.
 • Czesne za pobyt w przedszkolu wynosi 800 zł. miesięcznie z wyżywieniem
 • Czesne za pobyt w grupie żłobkowej 900 zł. miesięcznie z wyżywieniem
 • Oferujemy również opcje godzinowe na pobyt w placówce. Czesne ustalane jest indywidualnie po rozmowie z Dyrekcją.

Skontaktuj się!