Przyjaciele Sowy

Żłobek i Przedszkole

Oferta

Naszym Przedszkolakom oferujemy:

 • realizację podstawy programowej;
 • codziennie język angielski;
 • wprowadzanie innych języków obcych (hiszpański lub rosyjski) w formie zabawy;
 • zajęcia z matematyki dziecięcej wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • kuchcikowo czyli zajęcia kulinarne;
 • logopedię grupową z elementami logorytmiki i globalnej nauki czytania;
 • rytmikę (zajęcia umuzykalniające);
 • zajęcia sportowe- Mini tenis;
 • zróznicowane metody zajęć i zabaw wykorzystujące m.in. terapię ręki, pedagogikę zabawy z chustą Klanzy, animacje, bajkoterapię, relaksację, muzykoterapię, dogoterapię, Metoda Dobrego Startu, Odimienną Metodę Nauki Czytania, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania;
 • pełne i zdrowe wyżywienie,
 • opieka także podczas ferii i wakacji.

Do wyboru oferujemy także płatne zajęcia dodatkowe: taniec, balet, zajęcia artystyczne z ceramiką,
aikido, zajęcia ogólnorozwojowe.

Dbamy o to, aby nasze dzieci miały kontakt z logopedą, a ewentualne problemy pomaga
nauczycielom rozwiązać psycholog.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom odpowiednie przygotowanie do funkcjonowania w
społeczności szkolnej. Bardzo duży nacisk kładziemy na samodzielność oraz współpracę i pomoc
między Dziećmi. Dzięki funkcjonowaniu placówki w bezpośrednim kontakcie z Niepubliczną
Szkołą „Sapere Aude”, możemy korzystać ze specjalistycznego zaplecza dydaktycznego szkoły.
Ponadto dzięki opracowanemu nowatorskiemu Programowi „Poznajemy Szkołę” – nasi absolwenci
szybciej osiągają dojrzałość szkolną w aspekcie emocjonalnym oraz bezstresowo przechodzą do
kolejnego etapu edukacyjnego.

Naszym Żłobkowiczom proponujemy:

 • zajęcia w języku angielskim;
 • zajęcia z logopedą i/lub psychologiem według potrzeb
 • rytmikę (zajęcia umuzykalniające);
 • sensoplastykę
 • zajęcia edukacyjne
 • zabawy ruchowe
 • zróznicowane metody zajęć i zabaw wykorzystujące m.in. terapię ręki, pedagogikę zabawy z chustą Klanzy, animacje, bajkoterapię, relaksację, muzykoterapię, dogoterapię, Metoda Dobrego Startu, Odimienną Metodę Nauki Czytania, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania;
 • atrakcje i różnorodne wydarzenia: teatrzyki, koncerty, wycieczki rekreacyjne,
 • pełne i zdrowe wyżywienie z uwzględnieniem różnorodnych diet,
 • opieka przez cały rok kalendarzowy.

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie następujących grup:
1. Klasa „0” 6 latki;
2. „Liski” 4-5 latki;
3. „Niedźwiaki” 3 latki;
4. Grupa żłobkowa „Zajączki” (Dzieci poniżej 2,5 lat).

Opłaty:

 • Czesne w klasie „0” zgodnie z cennikiem Szkoły Sapere Aude w Rajszewie
 • Czesne dla Przedszkolaków wynosi 800 zł
 • Czesne dla Żłobkowiczów to 900 zł
 • Wpisowe: 500 zł
 • Wyżywienie: 0 zł

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny! Więcej informacji u Dyrektora Placówki.

Skontaktuj się!